HomeKiến Thức Cloud VPS

Thay đổi Timezone trên Ubuntu


Để thay đổi timezone của VPS CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam, các bạn hãy thực hiện như sau:

– Kiểm tra múi giờ hiện tại

date

– Cập nhật lại timezone

sudo dpkg-reconfigure tzdata

Sau đó bạn lựa chọn Asia/Ho Chi Minh City để chuyển sang múi giờ VN

Web60S VN Chúc bạn thành công!