HomeKiến Thức Domain

Quy định mới về transfer tên miền Quốc tế áp dụng từ 01/12/2016


Trước đây, việc transfer tên miền diễn ra rất nhanh chóng, chỉ cần mở khóa chuyển đổi và cung cấp mã Auth-code cho bên tiếp nhận gửi yêu cầu là sau vài ngày tên miền được transfer về nhà đăng ký mới. Chính sách mới chính thưc được áp dụng từ ngày 01/12/2016 về transfer tên miền của ICANN được đưa vào sử dụng.

Theo đó có một số thay đổi cần lưu ý:

– Chủ thể có yêu cầu transfer tên miền yêu cầu Nhà cung cấp cũ mở Khóa chuyển đổi và gửi lại cho mình mã Auth-code.

– Chủ thể gửi thông tin tên miền cho nhà cung cấp mới.

– Nhà cung cấp mới nhập yêu cầu tranfer tên miền về trên hệ thống của họ, hệ thống sẽ gửi 1 email tới chủ thể tên miền xác nhận quá trình transfer được bắt đầu thực hiện.

Nội dung email bao gồm:

– Chứa 1 link confirm xác nhận đồng ý transfer tên miền, khách hàng click vào link để xác nhận việc chuyển đổi. VD: https://www.onlinenic.com/english/transfer/domain_trans_in.php?mail_id=18517979&domain_name=velina.org&checksum=508af5ce7b9a90b1557a060660325c3

– Có 1 Password có dạng Password: 508af5ce7b9a90b1557a060660325c3

– Chủ thể click vào link trên và thực hiện.

  • Nhập Password: ………….
  • Nhập mã Auth-code: ……………

Sau khi Submit quá trình transfer tên miền bắt đầu thực hiện, Chủ thể chờ trong vòng 7 ngày tên miền sẽ được chuyển về nhà cung cấp mới.

Một số chú ý trước khi transfer tên miền:

  • Tuyệt đối không update thông tin tên miền (bao gồm cả việc add/remove domain privacy) sát ngày transfer, nếu làm như vậy có nghĩa là có tác động tới tên miền và lại cần bị giữ thêm 60 ngày thì mới transfer đi được.
  • Để transfer, bạn cần phải unlock tên miền và lấy mã Auth-code
  • Có thể sử dụng Nameserver trung gian khi transfer, điều này tránh việc tên miền có thể bị gián đoạn trong quá trình transfer do đổi DNS.
  • Tắt hết chức năng ẩn thông tin tên miền.

Các quy định khác về điều kiện transfer tên miền vẫn giữ nguyên.

Web60S VN Chúc bạn thành công!