💾

Để thay đổi timezone của VPS CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam, các bạn hãy thực hiện như sau: – Kiểm tra múi giờ hiện tại date – Cập nhật lại timezone sudo dpkg-reconfigure tzdata Sau đó bạn lựa chọn Asia/Ho Chi Minh City để chuyển sang múi giờ VN Tin Học PQS Chúc…

💾

Để thay đổi timezone của VPS CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam, các bạn hãy thực hiện như sau: – Kiểm tra múi giờ hiện tại date – Cập nhật lại timezone sudo rm /etc/localtime sudo ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime Tin Học PQS Chúc bạn thành công!…

💾

Trước đây, việc transfer tên miền diễn ra rất nhanh chóng, chỉ cần mở khóa chuyển đổi và cung cấp mã Auth-code cho bên tiếp nhận gửi yêu cầu là sau vài ngày tên miền được transfer về nhà đăng ký mới. Chính sách mới chính thưc được áp dụng từ ngày 01/12/2016 về transfer tên…

💾

WordPress là một trong những mã nguồn blog và hệ thống CMS phổ biến nhất hiện nay trên Internet, điều này làm cho nó trở thành một mục tiêu ưa thích của hacker. Nếu bạn đang sở hữu một trang web từ mã nguồn WordPress bạn cần có sự hiểu biết cơ bản về bảo…